Wpis na bloga - Edukacja (3)

Dziś rozpoczęłaś / rozpocząłeś naukę w nowej szkole. We wpisie na blogu:
- opisz, jak wyglądał Twój pierwszy dzień w nowej szkole
- poinformuj, jakie uczucia towarzyszyły Ci podczas pierwszego dnia w nowej szkole
- zapytaj czytelników Twojego bloga jak minął im pierwszy dzień w szkole

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Hello everyone,
Today was my first day in my new school! ...


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone