Wypowiedź pisemna - Rozgrzewka językowa - Plany na przyszły tydzień

Napisz 7 zdań o tym co będziesz robił w przyszłym tygodniu (zaplanowane wydarzenia). Użyj czasu Present Continuous oraz różnych wyrażeń czasownikowych, np. I am seeing my best friend in the local cafe on Tuesday at five pm.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone