1

Znajomość funkcji językowych - Mini dialogi - Blue Monday
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

2

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny - Blue Monday Event
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

3

Rozumienie tekstów pisanych - Teksty z lukami - The day before Blue Monday
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

4

Znajomość środków językowych - Teksty z lukami - Wybór wielokrotny - What is Blue Monday?
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

5

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie - What do people do during Blue Monday?
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

6

Znajomość środków językowych - Teksty z lukami - Zadania otwarte - Blue Monday
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

7

Słowotwórstwo - Lift your mood on Blue Monday
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone