1

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - My family
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - A message to Alex
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Tennis match
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Sewing course
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Conversation with parents
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Wisdom teeth
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Rozumienie ze słuchu - Dobieranie - Parties
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Reagowanie ze słuchu (13)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Znajomość funkcji językowych - Wybór wielokrotny (pl) (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

10

Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Rozumienie tekstów pisanych - Tekst z lukami - Uncle Rob
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

15

Rozumienie tekstów pisanych - Dobieranie - New Year's Day
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Rozumienie tekstów pisanych - Mediacja językowa - Ancient Egypt (ang -> ang)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

17

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Transformacje ze słowem kluczem (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

20

Wypowiedź pisemna - E-mail - Życie prywatne
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone