1

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Fortune cookies
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Cows
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Phone call from a school trip
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - The Crown
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Swimming championships
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Rozumienie ze słuchu - Dobieranie - House
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - New apartment
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Reagowanie ze słuchu (11)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Znajomość funkcji językowych - Wybór wielokrotny (pl) (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

10

Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (10)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (15)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (14)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (12)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Rozumienie tekstów pisanych - Tekst z lukami - Rubik's Cube - Pre-reading
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

15

Rozumienie tekstów pisanych - Dobieranie - Shopping Malls
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Rozumienie tekstów pisanych - Mediacja językowa - Dance Competition (ang -> pl)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

17

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Uzupełnianie fragmentów zdań (24)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

20

Wypowiedź pisemna - E-mail - Zdrowie
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone