1

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Dictionary (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Next meeting (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Chicken salad (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Bus station (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Michael Kowalski (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Rozumienie ze słuchu - Dobieranie - Protecting the environment (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Rozumienie ze słuchu - Zadania z lukami - Travelling (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Reagowanie ze słuchu (17) (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Znajomość funkcji językowych - Wybór wielokrotny (pl) (10) (Arkusz 5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

10

Znajomość funkcji językowych - Minidialogi (17) (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny - Drawing Competition (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny - The show (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny - Note to Emma (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Rozumienie tekstów pisanych - Teksty z lukami - Tennis racket (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

15

Rozumienie tekstów pisanych - Dobieranie - Reading a manual (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Rozumienie tekstów pisanych - Mediacja językowa - Yoga (ang -> ang) (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

17

Znajomość środków językowych - Dobieranie - Dentist appointment (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny - A Swan (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Znajomość środków językowych - Transformacje ze słowem kluczem (32) (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

20

Wypowiedź pisemna - E-mail (Arkusz 5)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone