1

Kultura - Sztuka - słownictwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

2

Kultura - Sztuka (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2
B1

3

Kultura - Sztuka (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Kultura - Film - słownictwo
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

5

Kultura - Film (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

6

Kultura - Film (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

7

Kultura - Muzyka - słownictwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

8

Kultura - Muzyka (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

9

Kultura - Muzyka (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

10

Kultura - Różne wyrażenia
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

11

Kultura - Słownictwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

12

Kultura - Różne wyrażenia (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

13

Kultura - Różne wyrażenia (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

14

Kultura - Książki - słownictwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

15

Kultura - Książki (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2
B1

16

Kultura - Książki (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

17

Kultura - Programy telewizyjne
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Kultura - Środki masowego przekazu (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

19

Kultura - Środki masowego przekazu (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

20

Kultura - Zdania z lukami (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

21

Kultura - Zdania z lukami (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

22

Kultura - Który wyraz nie pasuje?
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

23

Kultura - Różne wyrażenia (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

24

Kultura - Różne wyrażenia (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

25

Kultura - Różne wyrażenia (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

26

Kultura - Quiz
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

27

Kultura - Słowotwórstwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

28

Kultura - odd-one-out
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

29

Kultura - Rozsypanka wyrazowa
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

30

Kultura - Tłumaczenie zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

31

Kultura - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

32

Kultura - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone