1

Pytania pośrednie (czasownik to be)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Pytania pośrednie (Present Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

3

Pytania pośrednie (Present Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

4

Pytania pośrednie (Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

5

Pytania pośrednie (Present Perfect Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

6

Pytania pośrednie (Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

7

Pytania pośrednie (Past Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

8

Pytania pośrednie (Past Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

9

Pytania pośrednie (Future Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Pytania pośrednie (going to)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Pytania pośrednie (Future Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

12

Pytania pośrednie (czasowniki modalne)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Pytania pośrednie (różne konstrukcje) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

14

Pytania pośrednie (różne konstrukcje) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

15

Pytania pośrednie (różne konstrukcje) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

16

Pytania pośrednie (różne konstrukcje) (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

17

Pytania pośrednie (różne konstrukcje) (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

18

Pytania pośrednie (różne konstrukcje) (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone