1

Strona bierna (Present Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Strona bierna (Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Strona bierna (Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Strona bierna (Present Simple i Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Strona bierna (Present Perfect i Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Strona bierna (Future Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Strona bierna (czasowniki modalne) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Strona bierna (czasowniki modalne) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Strona bierna (Future Simple i be going to)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to, czasowniki modalne)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

15

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Strona czynna i bierna (Present Simple i Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

17

Strona czynna i bierna (Present Simple i Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

18

Strona czynna i bierna (Future Simple i be going to)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

19

Strona czynna i bierna (Czasowniki modalne: must, should, can)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

20

Strona czynna i bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to, czasowniki modalne)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

21

Have something done (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

22

Have something done (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

23

Have something done (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone