1

Strona bierna (Present Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Strona bierna (Present Simple)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

3

Strona bierna (Present Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

4

Strona bierna (Present Simple i Present Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

5

Strona bierna (Present Perfect)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

6

Strona bierna (Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Strona bierna (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

8

Strona bierna (Present Simple i Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

9

Strona bierna (Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Strona bierna (Past Simple)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

11

Strona bierna (Present Simple i Past Simple)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

12

Strona bierna (Past Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

13

Strona bierna (Past Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

14

Strona bierna (Present Simple i Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

15

Strona bierna (Present Perfect i Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Strona bierna (Past Simple i Past Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

17

Strona bierna (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

18

Strona bierna (Future Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Strona bierna (Present Simple, Past Simple, Future Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

20

Strona bierna (Future Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

21

Strona bierna (Future Simple, Future Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

22

Strona bierna (be going to)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

23

Strona bierna (Future Simple i be going to)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

24

Strona bierna (czasowniki modalne: can, must, should)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

25

Strona bierna (czasowniki modalne) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

26

Strona bierna (czasowniki modalne) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

27

Strona bierna (be going to, czasowniki modalne: can, may, must, should)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

28

Strona bierna (Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

29

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

30

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

31

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

32

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

33

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to, czasowniki modalne)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

34

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

35

Strona bierna (wszystkie czasy i konstrukcje)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

36

Strona czynna i bierna (Present Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

37

Strona czynna i bierna (Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

38

Strona czynna i bierna (Present Simple i Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

39

Strona czynna i bierna (Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

40

Strona czynna i bierna (Present Simple i Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

41

Strona czynna i bierna (Future Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

42

Strona czynna i bierna (Future Simple i be going to)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

43

Strona czynna i bierna (Czasowniki modalne: must, should, can)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

44

Strona czynna i bierna (czasowniki modalne: can , may, must, should)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

45

Strona czynna i bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to, czasowniki modalne)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

46

Konstrukcja causative have (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

47

Konstrukcja causative have (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

48

Konstrukcja causative have (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

49

Konstrukcja causative have (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

50

Konstrukcja causative have (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

51

Konstrukcja causative have (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

52

Strona bierna bezosobowa (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

53

Strona bierna bezosobowa (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

54

Strona bierna bezosobowa (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone