1

Strona bierna (Present Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Strona bierna (Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Strona bierna (Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Strona bierna (Future Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Strona bierna (czasowniki modalne)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Strona bierna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne, be going to) - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Have something done (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

12

Have something done (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

13

Have something done (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, be going to) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja