1

Miejsce zamieszkania - Rodzaje domów (easy)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

2

Miejsce zamieszkania - Rodzaje domów (hard)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Miejsce zamieszkania - Miejsca w mieście
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

4

Miejsce zamieszkania - Miejsca w mieście (EASY) (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

5

Miejsce zamieszkania - Miejsca w mieście - definicje (HARD) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Miejsce zamieszkania - Miejsca w mieście (EASY) (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

7

Miejsce zamieszkania - Miejsca w mieście - definicje (HARD) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Miejsce zamieszkania - Wyposażenie domu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

9

Miejsce zamieszkania - Wyposażenie domu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

10

Miejsce zamieszkania - Wyposażenie domu (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

11

Miejsce zamieszkania - Wyposażenie kuchni (easy)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

12

Miejsce zamieszkania - Wyposażenie kuchni (hard)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

13

Miejsce zamieszkania - Wyposażenie łazienki (easy)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

14

Miejsce zamieszkania - Wyposażenie łazienki (hard)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

15

Miejsce zamieszkania - Miejsca w domu (tłumaczenia)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Miejsce zamieszkania - Miejsca w domu (easy)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

17

Miejsce zamieszkania - Miejsca w domu (hard)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Miejsce zamieszkania - Gdzie to się znajduje?
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

19

Miejsce zamieszkania - Przyimki miejsca (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

20

Miejsce zamieszkania - Przyimki miejsca (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

21

Miejsce zamieszkania - Przyimki miejsca (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

22

Miejsce zamieszkania - Przymiotniki (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

23

Miejsce zamieszkania - Przymiotniki (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

24

Miejsce zamieszkania - Przymiotniki (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

25

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia - zgadnij co to (1) (easy)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

26

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia - zgadnij co to (1) (hard)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

27

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia - zgadnij co to (2) (easy)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

28

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia - zgadnij co to (2) (hard)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

29

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia (definicje)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

30

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

31

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

32

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

33

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

34

Miejsce zamieszkania - Różne wyrażenia - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

35

Miejsce zamieszkania - Quiz
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

36

Miejsce zamieszkania - Różne pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

37

Miejsce zamieszkania - Słowotwórstwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

38

Miejsce zamieszkania - Odd one out
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

39

Miejsce zamieszkania - Opis swojego pokoju
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

40

Miejsce zamieszkania - Opis wymarzonego pokoju
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

41

Miejsce zamieszkania - Opis ulubionego miejsca w domu
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

42

Miejsce zamieszkania - Opis pokoju ze zdjęcia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

43

Miejsce zamieszkania - Opis pokoju ze zdjęcia (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

44

Miejsce zamieszkania - Opis ilustracji
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

45

Miejsce zamieszkania - Opis miejsca zamieszkania
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

46

Miejsce zamieszkania - Rozsypanka wyrazowa
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

47

Miejsce zamieszkania - Tłumaczenia zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

48

Miejsce zamieszkania - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

49

Miejsce zamieszkania - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone