1

Świąteczny Mini Arkusz Egzaminacyjny - Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

2

Świąteczny Mini Arkusz Egzaminacyjny - Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

3

Świąteczny Mini Arkusz Egzaminacyjny - Znajomość środków językowych - Tekst z lukami
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

4

Świąteczny Mini Arkusz Egzaminacyjny - Znajomość środków językowych - Wybór parafrazy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

5

Świąteczny Mini Arkusz Egzaminacyjny - Znajomość środków językowych - Tłumaczenia fragmentów zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

6

Świąteczny Mini Arkusz Egzaminacyjny - Wypowiedź pisemna - Wpis na bloga
Zadanie otwarte
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone