1

Rozumienie ze słuchu - Tekst a lukami - Climate change
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

2

Rozumienie tekstów pisanych - Tekst z lukami - TURKEY: THANKSGIVING’S BELOVED ICON
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

3

Znajomość środków językowych - Słowotwórstwo - GUY FAWKES NIGHT
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

4

Znajomość środków językowych - Transformacje ze słowem kluczem
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone