1

Rozumienie ze słuchu - Tekst z lukami
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

2

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

3

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

4

Znajomość środków językowych - Uzupełnianie fragmentów zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

5

Wypowiedź pisemna - E-mail
Zadanie otwarte
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone