1

Rozumienie tekstów pisanych - Tekst z lukami
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Znajomość funkcji językowych - Dialog
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Znajomość środków językowych - Opis ilustracji
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Znajomość środków językowych - Wybór wielokrotny
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Znajomość środków językowych - Transformacje ze słowem kluczem
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Wypowiedź pisemna - E-mail
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone