Czasowniki frazowe z: in, on, out, up - ćwiczenie powtórzeniowe 1

Połącz początki i końce zdań.