Przymiotniki słabe i mocne (2)

Połącz przymiotniki słabe i mocne.