Przymiotniki słabe i mocne (1)

Połącz przymiotniki słabe i mocne.