Przymiotniki opisujące jedzenie.

Połącz przymiotniki z ich angielskimi odpowiednikami.