Części ciała (3)

Połącz części ciała z ich polskimi tłumaczeniami.