Przysłowia angielskie (4)

Połącz początki i końce przysłów angielskich.