Przysłowia angielskie (3)

Połącz początki i końce przysłów angielskich.