Wiedza o krajach anglojęzycznych (2)

Połącz pytania lub zdania z właściwą reakcją.