Przymiotniki złożone - charakter (1)

Połącz aby utworzyć przymiotniki złożone opisujące charakter.