Przysłówki częstotliwości (1)

Połącz przysłówki częstotliwości z ich znaczeniem.