Życie społeczne (1)

Połącz pytania lub zdania z właściwą reakcją.