Przysłowia angielskie (2)

Połącz początki i końce przysłów angielskich.