Przysłowia angielskie (1)

Połącz początki i końce przysłów angielskich.