Świat komputerów (2)

Połącz wyrazy z ich definicjami.