Różne wyrażenia (definicje)

Połącz słowa z ich definicjami.