Wypowiedź pisemna - Przykładowy e-mail (2)

Ułóż części wypowiedzi w kolejności aby utworzyć spójny i logiczny email.Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone