Similes - porównania (7)

Połącz aby utworzyć wyrażenia.Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone