Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (3)

Uzupełnij zdania odpowiednią formę dopełniacza saksońskiego. Nie zmieniaj kolejności podanych w nawiasach wyrazów.


1. This is my (friend / mother) .
2. I have never met (my teacher / husband) .
3. My (brother / room) is always dirty.
4. (Kate / flowers) are red.
5. We're fighting for (women / rights) .
6. (The students / tests) have been corrected.
7. (Tom / dog) is really cute.
8. Did you go to (your parents / wedding anniversary) last week?
9. (Yesterday / lesson) was really boring.
10. These are (my older brother / cars) .