Future Perfect - zdania (2)

Co zrobisz zanim będziesz miał/a 30 lat? Ułóż zdania oznajmujące i przeczące używając wyrażeń podanych poniżej (V – zrobisz to, X – nie zrobisz tego).


By the time I'm thirty years old:
1. Meet the president X
.
2. Save a lot of money V
.
3. Graduate from university V
.
4. Traveled around the world V
.
5. Get married X
.
6. Buy a flat V
.
7. Have a child X
.
8. Find a well-paid job V
.
9. Build a house X
.
10. Work for Microsoft X
.