Przymiotniki - przeciwieństwa z przedrostkami (4)

Przeciwieństwo … to… - uzupełnij przymiotnikami z przedrostkiem.


1. The opposite of legal is
2. The opposite of dependent is
3. The opposite of fair is
4. The opposite of important is
5. The opposite of responsible is
6. The opposite of conscious is
7. The opposite of sensitive is
8. The opposite of regular is
9. The opposite of grateful is
10. The opposite of employed is
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone