Przysłówki (5)

Utwórz przysłówki od podanych przymiotników.


1. hour
2. suitable
3. tragic
4. efficient
5. hurried
6. wholehearted
7. awful
8. unlucky
9. mild
10. tender