Przysłówki (3)

Utwórz przysłówki od podanych przymiotników.


1. brilliant
2. efficient
3. excited
4. truthful
5. undoubted
6. shy
7. unexpected
8. frank
9. gentle
10. automatic