Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników nieregularnych (2)

Uzupełnij tabelę liczbą pojedynczą lub mnogą poniższych rzeczowników.


SINGULAR * PLURAL

WIFE 1.
2. PEOPLE
FAMILY 3.
4. SHELVES
HERO 5.
6. LEAVES
FISH 7.
8. HALVES
WOLF 9.
10. SPECIES