Reakcje językowe - różne (4)

Uzupełnij wyrażenia.


Nie ma za co. You are 1. .
Czy chciałbyś coś do picia? 2. you like something to drink?
Czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? Could you do me a 3. ?
Ona ma rację. She 4. right.
Smacznego! Enjoy your 5. !
Czy mogę to przymierzyć? Can I 6. it on?
Co się stało? What is the 7. ?
Ile kosztuje bilet do Warszawy? How 8. is the ticket to Warsaw?
Miło mi Ciebie poznać. 9. to meet you.
Czy możesz to przeliterować? Can you 10. it, please?
Czy mógłbyś powtórzyć, proszę. Can you 11. that, please?
Pozwól, że się przedstawię. Let me 12. myself.
Która jest godzina? What 13. is it?
Jaki on jest? What 14. he like?
Co ona lubi? What 15. she like?