Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Phone call from a school trip

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


The speaker:
A. had never visited Paris before the school trip
B. is going to visit the Louvre today
C. will probably also visit Notre-Dame

Odpowiedź:
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone