Edukacja - Rozsypanka wyrazowa

Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności aby utworzyć zdania / pytania.


1. is tutor your Who form?
?

2. exam I to for need the revise final.
.

3. belong Do chess to the you club?
?

4. note Did down it you?
?

5. We in lunch the canteen ate.
.

6. Anna chemistry that test failed.
.

7. homework I my didn’t science do.
.

8. borrow Did you this from library book the?
?

9. learnt Today we write how to essays.
.

10. Mark his lost in lunchbox playground the.
.
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone