Past Simple - opis zeszłego tygodnia

Spójrz na plan Marka na zeszły tydzień. Mark zrobił niektóre rzeczy zaplanowane na ten tydzień, ale niektórych nie udało mu się zrobić (V-zrobił to, X nie zrobił tego). Napisz o jego tygodniu używając czasu Past Simple.


Monday 11 a.m. go to the doctor X
Tuesday 2 p.m. visit my grandma V
Wednesday 6 a.m. play football with my friends V
Thursday 7 p.m. learn German and Spanish X
Friday 5 p.m. meet my girlfriend V
Saturday 12.30 p.m. have dinner with my parents V
Sunday 10 a.m. watch my favourite programme on TV X

1. On Monday at 11 a.m. Mark .
2. On Tuesday .
3. On .
4. .
5. .
6. .
7. .