Życie społeczne - odd-one-out

Uzupełnij luki wpisując wyraz, który nie pasuje do pozostałych.


1. shoplifter - pick pocket - mugger - terrorism
2. trial - witness - border - courtroom
3. innocent - not guilty - judge - guilty
4. election - citizen - homeland - citizenship
5. fraud - burglary - murderer - smuggling
6. election - candidate - lawyer - vote
7. foreigner - immigrant - refugee - citizen
8. politician - judge - burglary - terrorist
9. charity - foreign - volunteer - donate
10. accuse - arrest - innocent - investigate
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone