Tłumaczenia fragmentów zdań (4)

Przetłumacz fragmenty zdań na j. angielski. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. I (często słucham) music in the evenings.
2. Jason (chciałby) become a musician in a band.
3. We (nigdy nie byliśmy) to such an amazing concert.
4. (Wchodziliśmy) the building when we saw the journalist.
5. Listen! (Oni grają) my favourite song.
6. If Gina has enough money, she (pójdzie) to the museum.
7. My brother (nie może Ci pomóc) . He's too busy today.
8. I would like (kupić bilet) a ticket to Madrid, please.
9. Brian usually goes to school (autobusem) .
10. Jane is not coming with us because she is (na wakacjach) .
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone