Tłumaczenia fragmentów zdań (3)

Przetłumacz fragmenty zdań na j. angielski. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. Students are (zamierzają dyskutować) the project next week.
2. The children (chciały odwiedzić) London.
3. (On skończył mówić) and the protesters went home.
4. I think (powinien być) a ban on smoking in public places.
5. (Zamierzałem) to study science at university but I didn’t in the end.
6. Loot at him! (On tańczy) to the music.
7. (Roboty są używane) in emergency situations.
8. You are (nie wolno) talk when the orchestra is playing.
9. What (byś powiedział) if you saw your favourite rock star?
10. He (nie grał) the piano since he left school.
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone