Tłumaczenia fragmentów zdań (1)

Przetłumacz fragmenty zdań na j. angielski. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. (Ile pieniędzy) did you take with you?
2. Excuse me, I have (kilka) questions about your newest film.
3. Excuse me, do you happen to know where (jest szpital) ?
4. He published his first book when he (miał trzynaście lat) .
5. Lech Poznań (nie przegrał) any matches this season yet.
6. She doesn’t know what (jest godzina) . I’ve already asked her.
7. He was the (pierwszym piłkarzem, który) scored so many goals in one match.
8. Maria Curie-Skłodowska (słynie z) discovering two chemical elements.
9. Gdańsk is situated (na północy) of Poland.
10. (Obawiam się) that I can’t help you.
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone