Past Simple i Past Continuous (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.