Could, should, ought to, must (2)

Wybierz poprawną odpowiedź.