Czasownik + przyimek (3)

Wybierz poprawną odpowiedź.