How much czy how many? (2)

Wybierz poprawną odpowiedź.