Przymiotnik czy przysłówek? (4)

Wybierz poprawną odpowiedź.